Lang Leve een begroeid dak: De DIAC Groendak Scan!
07 oktober 2020 

Lang Leve een begroeid dak: De DIAC Groendak Scan!

foto DIAC Hotelschool Den haag

Voor een mooi groen of vegetatiedak zijn serieus onderhoud en beheer belangrijke voorwaarden. De inspecteurs van DIAC werken bij voorkeur vooraf met u samen om een plan voor een succesvol begroeid dak voor te bereiden. Middels de Groendak-Scan wordt uw dak volledig in beeld gebracht.  

Als geen ander weten zij wat het beste dakbedekkingssysteem voor een vegetatiedak is. Middels de Groendak-scan worden de vooraf noodzakelijke werkzaamheden bekeken op

 • kwaliteit van de huidige dakbedekking,
 • de huidige isolatiewaarde en de aanpassingen hieraan
 • de mogelijke belemmeringen op het gebied van toegevoegde gewichten.

Samen wordt gewerkt aan een multifunctioneel dak waarbij ook de levensduur van de dakbedekking zo lang mogelijk gewaarborgd blijft middels onze rapportage. Zo kunt u jarenlang genieten van dit bijzondere stukje natuur op uw dak. Zo houden wij samen met u, uw begroeide daken w.o. daktuinen blijvend mooi en waterdicht.

Wat is een vegetatiedak?

Een vegetatiedak is eigenlijk een klein stukje tuin op een dak of op een niet door wortels doordringbare ondergrond. Net als normale tuinen, plantsoenen en groenstroken vergen begroeide daken ook onderhoud. Onkruid, vocht, droogte, schimmels en ongedierte kunnen de aangelegde dakbegroeiing in korte tijd immers veranderen in een onooglijk landschap van gestrest en zelfs verdorde planten, verdroogde grassen, struiken en kruiden.

Extensief of intensief vegetatiedak

Bij groendaken is er onderscheid tussen extensieve en intensieve vegetatiedaken. Een extensief vegetatiedak is een dak dat zichzelf met relatief gering onderhoud in stand houdt. Een intensief vegetatiedak is vergelijkbaar met een tuin, een park of een infrastructurele inrichting.

Dergelijke dakafwerkingen worden vaak intensief gebruikt. Deze hebben dan ook frequent en passend onderhoud van alle voorkomende inrichtingselementen nodig.

Hoeveel onderhoud heeft een intensief vegetatiedak nodig?

Hoe vaak onderhoud nodig is, wordt bepaald door het beoogde beeld dat de gebruiker voor ogen heeft. De specialisten van DIAC, onafhankelijk Dakadvies, bespreken dit altijd van tevoren met u als klant. Er is echter hoe dan ook een minimum aan onderhoud nodig om een vegetatie gezond en levensvatbaar te houden.

Tot het onderhoud van intensieve vegetatiedaken behoort:

 • Beheersing van het onkruid.
 • Snoeien en begeleiding van de vegetatie (dit zijn vaste planten, struiken en bomen).
 • Controle van eventuele bevestigingsmiddelen (boombanden bij kluitverankering).
 • Controle op voeding door visuele beoordeling van de habitus van de plant.
 • Controle op aantasting door ziekteverwekkers (hierbij kunt u denken aan schimmels, insecten en virussen).
 • Controle op het functioneren van het afvoersysteem (de drainage, het afvoeren en de noodoverstorten).
 • Verhardingen vrijhouden van algen en vervuiling.
 • Controle van dode materialen op functioneel gebruik.

Voor het bemesten van de vegetatie wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van biologische of natuurlijke meststoffen. Kunstmest op de dakafdichting en de afvoeren heeft namelijk vaak een negatieve invloed. Hetzelfde geldt ook voor bestrijdingsmiddelen.

Voor- en nadelen van sedumdaken of daktuinen

Het in extensieve daken toegepaste sedum (ook wel bekend als vetkruid) heeft de bijzondere eigenschap dat de plant het percentage bladgroen vermindert in een droge periode. Daardoor kleuren de bladeren rood, zodat de plant minder fotosynthese hoeft te maken.

Omdat concurrerende beplanting deze eigenschap niet heeft, sterft deze af. Zo vindt een natuurlijke selectie plaats. Een nadeel van sedum is dat dit slecht tegen draaiwinden kan. Dit zorgt voor kale plekken en erosie, waardoor een voedingsbodem voor concurrerend onkruid ontstaat. Ook een teveel aan staand water op daken kan invloed hebben op de groei van concurrerende beplanting die door vogels of door de wind wordt aangeleverd. Daardoor is het altijd raadzaam om een goede water regulerende drainagemat onder de begroeiing te hebben.

Een extra voordeel van begroeide daken is dat deze voor een verhoogde R-waarde zorgen. Dit is de thermische weerstand of ook wel warmteweerstand. Groendaken hebben een hogere R-waarde en houden de warmte dus beter buiten. In stedelijke gebieden is er zoiets als het heat island effect wat betekent dat gebouwen meer warmte vasthouden door de dichtere bebouwing en bevolking. Ook het gebruik van zwarte dakbedekking levert meer warmtestress op. Vegetatiedaken zijn dus ideaal om het isolerend vermogen van gebouwen in dergelijke regio’s te verhogen en de omgevingswarmte van het dak te verlagen.

Isolatiewaarde

Aan begroeide daken mag geen gemiddelde isolatiewaarde toegekend worden vanwege de variatie tussen natte- en droge periode: een natte daktuin in het voor-of najaar zal als permanente isolatie niet werken, zelfs averechts werken! Wel zal in de zomer de koellast binnen in het gebouw duidelijk verminderd worden. Bij natte periode en piekbelastingen van heftige regenbuien zal een daktuin als retentiedak (het geleidelijk afgeven van overtollig water aan het overbelaste riool) ingezet kunnen worden.

Tot slot zal de esthetische en economische waarde middels de inzet van multifunctionele gebruik van daken een duidelijke inzet zijn om meer te gaan vergroenen. Weliswaar op een volledig waterdichte ondergrond: een lekkende daktuin geeft heel veel ergernis. Het beheer en onderhoud van het gehele systeem is daarom via een onderhoudscontract zo belangrijk!

Meer weten?

Wilt u meer informatie over onderhoud en beheer van verschillende soorten begroeide daken? Of wilt u weten welke type dak geschikt is voor uw pand?

Neem contact op met ons onafhankelijk adviesbureau DIAC via het contactformulier op de website of bel ons via 036-5304950.

Foto Zoontjens Nationaal Daken Plan

Over de schrijver
Vincent Rondwijk
Door

Vincent Rondwijk

op 24 Sep 2021

Bedankt voor het delen van deze informatie over het onderhoud van groendaken. Beheersing van het onkruid lijkt mij het meeste werk. Daarnaast moet je er natuurlijk ook voor zorgen dat je veilig op je dak kan werken.

Reactie plaatsen