Onafhankelijke Dakinspectie

Inzicht in de staat en de verwachte levensduur van een dak

De Dakinspectie en het Dakadvies houden in:

Inspectie

Dakvlakken, dakranden, opstanden, aansluitingen en overige details die invloed zijn op de waterdichtheid.

Insnijdingen

Om de onderliggende lagen te controleren. Insnijdingen worden weer waterdicht gemaakt.

Rapportage

Schriftelijke rapportage van de aangetroffen situatie, inclusief een fotoreportage.

Staat van hoeveelheden

Staat van hoeveelheden per dakvlak

Herstelaanbevelingen

Van de aangetroffen gebreken

Technische omschrijving

Van de uit te voeren werkzaamheden.

Een Inspectie- en Adviesrapport bevat:

  • Aangetroffen constructie-opbouw
  • Eventueel een bouwfysische berekening
  • De huidige situatie en eventuele gebreken
  • Conclusies naar aanleiding van de bevindingen
  • Eventueel aangevuld met een kostenraming naar dakvlak
  • Fotoblad

Meer informatie?