Dakscan Zonnepanelen

Onderzoek van de dakbedekkingsconstructie

Dakscan Zonnepanelen

Onderzoek van de dakbedekkingsconstructie

Is uw platte dak geschikt voor zonnepanelen?

Doel Dakscan Zonnepanelen

Doel Dakscan Zonnepanelen

Voordat er een besluit kan worden genomen over het aantal te plaatsen zonnepanelen, is eerst een grondige dakinspectie nodig. Deze dakscan maakt duidelijk of het dakbedekkingssysteem geschikt is voor zonnepanelen. Er wordt beoordeeld of het isolatiemateriaal de druk van zonnepanelen kan dragen en of de resterende levensduurverwachting van de dakbedekking in lijn is met het aan te brengen zonne-energiesysteem. 

Wat wordt er gecontroleerd?

Voorzieningen

Op het dak aanwezige voorzieningen worden geïnventariseerd. Er wordt gekeken naar beschadigingen aan de voorzieningen en of ze correct ingewerkt zijn.

Dakbedekkingsconstructie

De dakbedekkingsconstructie wordt visueel en bouwfysisch beoordeeld. Er worden een insnijdingen in de dakbedekkingsconstructie gemaakt. Daarnaast behoort laboratoriumonderzoek tot de mogelijkheden.

Onderconstructie

De onderconstructie wordt niet door de dakinspecteur beoordeeld, maar door een constructeur. Er moet berekend worden hoeveel draagkracht het dak heeft, rekening houdend met permanente en variabele belasting.

Overige aspecten

Weerstand tegen windbelasting.

Risico bij werken op hoogte

Ook wordt de huidige isolatiewaarde bepaald.

De beoordeling vindt plaats op basis van de laatste stand van de techniek zoals onder meer vastgelegd in de Vakrichtlijn Gesloten Dakbedekkingssystemen

Rapportage

U ontvangt een rapport, voorzien van een fotorapportage, met daarin alle waarnemingen omschreven.

Er wordt een oordeel gegeven over de dakbedekkingsconstuctie. Daaraan gekoppeld wordt er een advies gegeven, inclusief technische werkomschrijving.

Offerte aanvragen?