Bestandsopname

Inzicht in wat u komende jaren qua dakonderhoud kunt verwachten

Bestandsopname voor Dakonderhoud

Door middel van een bestandsopname kan DIAC Dakadvies voor u in kaart brengen wat u de komende jaren aan dakonderhoud kunt verwachten. We verrichten daarvoor een nulmeting van al uw daken en aan de hand daarvan kan per dakvlak een prognose gemaakt worden van de resterende levensduur.

Deze gegevens worden vastgelegd conform NEN 2767 of conform uw bestandsbeheersysteem, Waarin u ook de bijbehorende foto’s, dakplattegronden en een staat van hoeveelheden per dakvlak vindt.

Meer informatie?